کارآفرین خلاق

۲ مطلب با موضوع «مصاحبه با کارآفرینان» ثبت شده است

۲۷آذرموفقیت: بانکدار، صاحب ۶۰ شرکت، یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران راهساز و سدساز کشور.(استراتوس)
تولد: ۱۳۲۹-بخش هنزا؛ شهرستان رابر،استان کرمان

نیلو حیدری
۱۵آذر

گفتگو با یک کارآفرینی مبتکر؛ اولین گام کارآفرینی شناخت بازار است

علیرضا رضایی عارف از جمله کارآفرینانی است که اگر کارآفرینی را در هر معنایی تعریف کنیم وی واجد آن است. اگر کارآفرینی به معنایی خوداتکایی باشد، سوابق این کارآفرین به خوبی بیانگر این مهم است. اگر کارآفرینی را در مفهوم اشتغالزایی تعبیر کنیم، ایده‌هایی که وی تاکنون اجرایی کرده برای بیش از 130 نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است. کارآفرینی اگر به معنای نوآوری باشد تقریبا تمامی ایده‌های اجرایی شده وی در نوع خود بی‌نظیرند. کارآفرینی اگر به مفهوم ارزش‌آفرینی نیز باشد با نگاهی گذرا به ایده‌های وی به خوبی این مفهوم به ذهن متبادر می‌شود.

اشاره:

رضایی عارف که در روستای «همه کسی» بخش بهار استان همدان به دنیا آمده، فعل توانستن را از همان کودکی به خوبی صرف کرده است. این کارآفرین اگرچه تا سوم راهنمایی بیشتر ادامه تحصیل نداده اما تاکنون موفق شده 6 ایده از ایده‌های خود را به منصه ظهور برساند و از این رهگذر برای بخشی از کارجویان منطقه شغل ایجاد کند.

 به منظور آشنایی بیشتر با این کارآفرین گفت و گویی صمیمی را با وی ترتیب داده‌ایم که در پی می‌آید:

نیلو حیدری