کارآفرین خلاق

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۶ارديبهشت

قابل توجه کسانی که از مشکلات فرار میکنند
خود را مجبور به پیشرفت کنید

ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند. اما آب های
اطراف ژاپن سالهاست که ماهی تازه ندارد.
بنابر این برای غذا رساندن به جمعیت ژاپن،
قایق های ماهی گیری بزرگتر شدند و مسافت های
دورتری را پیمودند.

نیلو حیدری